Добре дошли в известието за поверителност на EasyHotel!

EasyHotel уважава неприкосновеността на личния Ви живот и се ангажира да защитава Вашите лични данни. Това известие за поверителност ще Ви информира за това как се грижим за Вашите лични данни, когато посещавате нашия уеб сайт (независимо откъде го посещавате), и ще Ви уведоми за правата, с които разполагате във връзка с поверителността на Вашата лична информация, и за това как законът Ви защитава.

Това известие за поверителност се предоставя в многослоен формат, така че да можете да щраквате върху конкретните области, посочени по-долу.  Използвайте и Речника, за да разберете значението на някои от термините, използвани в настоящото известие за поверителност.

1. Важна информация и кои сме ние

Цел на настоящото известие за поверителност

Настоящото известие за поверителност има за цел да Ви предостави информация как EasyHotel събира и обработва Вашите лични данни чрез използването на този уеб сайт от Ваша страна, включително всички данни, които е възможно да предоставите чрез този уеб сайт, когато се записвате за нашия бюлетин или закупувате продукт или услуга.

Този уеб сайт не е предназначен за деца и ние не събираме умишлено данни, свързани с деца.

Важно е да прочетете това известие за поверителност заедно с всяко друго известие за поверителност или известие за добросъвестно обработване, което е възможно да предоставим в конкретни случаи, когато събираме или обработваме лични данни за Вас, за да сте напълно наясно как и защо използваме Вашите данни. Това известие за поверителност допълва другите известия и не е предназначено да има приоритет спрямо тях.

Администратор

easyHotel UK Limited е администратор и отговорно юридическо лице за Вашите лични данни (в това известие за поверителност се нарича "easyHotel", "ние", "нас" или "наш/наша/наше/наши").

easyHotel има право да прехвърля Вашите лични данни на Франчайзополучатели на easyHotel в качеството им на независими Обработващи лични данни, когато това е необходимо за улесняване на Вашите резервации.  Франчайзополучателите на easyHotel ще управляват Вашите лични данни в съответствие с това известие за поверителност, като подробностите за Франчайзополучателите на easyHotel можете да намерите по-долу.  easyHotel UK Limited е администраторът, отговорен за този уеб сайт.

Назначихме мениджър по поверителността на данните, който отговаря за контрола върху въпросите, свързани с това известие за поверителност. Ако имате въпроси относно това известие за поверителност, включително за всякакви искания за упражняване на законоустановените Ви права, се свържете с мениджъра по поверителността на данните, като използвате долупосочените подробни данни за контакт.

Подробни данни за контакт

Нашите пълни данни са:

Пълно наименование на юридическото лице: easyHotel UK Limited

Длъжност: Мениджър по поверителността на данните

Имейл адрес: sars@easyhotel.com

Пощенски адрес:  80 Old St, London EC1V 9AZ

Обърнете внимание, че пощенската кутия на SARS е ограничена само до запитвания, свързани със защитата на данните.  Всяка кореспонденция, свързана с други въпроси, няма да получи отговор и няма да се препрати, така че вместо това използвайте нашия формуляр за контакт.

Имате право във всеки момент да подадете жалба до Службата на комисаря по информационните въпроси (ICO), която е надзорният орган на Обединеното кралство по въпросите за защитата на данните (www.ico.org.uk). Въпреки това обаче бихме желали да имаме шанса да разрешим Вашите притеснения, преди да се обърнете към ICO, така че Ви молим да се свържете се с нас като първа инстанция.

Промени в известието за поверителност и Вашето задължение да ни информирате за промени

easyHotel има право понякога да актуализира това известие за поверителност, за да се съобрази с промени, свързани с нашите доставчици, или промени в законодателството.

Важно е личните данни, с които разполагаме за Вас, да бъдат точни и актуални. Информирайте ни, ако Вашите лични данни се променят по време на взаимоотношението Ви с нас.

Връзки на трети лица

Този уеб сайт може да включва уеб сайтове, добавки и приложения на трети лица. Щракването върху тези връзки или разрешаването на подобни свързвания може да позволи да третите лица да събират или споделят данни за Вас. Ние нямаме контрол върху тези уеб сайтове на трети лица и не носим отговорност за техните декларации за поверителност. Когато напуснете нашия уеб сайт, Ви насърчаваме да прочитате известието за поверителност на всеки уеб сайт, който посещавате.

Франчайзополучателите на easyHotel нямат право да използват каквито и да е данни, предадени към тях от easyHotel, освен както е посочено в това известие за поверителност, но това известие за поверителност не се прилага за данни, събрани директно от Франчайзополучателите на easyHotel чрез уеб сайтове на трети лица извън контрола на easyHotel.  В този случай Ви насърчаваме да прочетете известието за поверителност на уеб сайта на третото лице.

2. Данните, които събираме за Вас

Лични данни или лична информация означава всяка информация за физическо лице, от която това лице може да бъде идентифицирано. Това не включва данни, в които самоличността е премахната (анонимни данни).

Ние имаме право да събираме, използваме, съхраняваме и прехвърляме различни типове лични данни за Вас, които сме групирали заедно, както следва:

 1. Данни за самоличноствключват собствено име, презиме, фамилия, потребителско име или подобен идентификатор, семейно положение, звание, дата на раждане и пол.
 2. Данни за контактвключват адрес за фактуриране, адрес за доставка, имейл адрес и телефонни номера.
 3. Финансови даннивключват подробни данни за карти за разплащания.
 4. Данни за трансакциивключват подробни данни за плащания към и от Вас, както и други подробности за продукти и услуги, които сте закупили от нас.
 5. Технически даннивключват адреса на интернет протокола (IP), Вашите данни за вход, тип и версия на браузъра, настройка и местоположение на часовата зона, типове и версии на добавките на браузъра, операционна система и платформа, както и други технологии на устройствата, които използвате за достъп до този уеб сайт.
 6. Данни за профил включват Вашите потребителско име и парола, покупки или поръчки, направени от Вас, Вашите интереси, предпочитания, отзиви и отговори на анкети.
 7. Данни за употребавключват информация относно начина, по който използвате нашия уеб сайт и нашите продукти и услуги.
 8. Данни за маркетинг и комуникации включват предпочитанията Ви за получаване на маркетинг от нас и трети лица, както и Вашите предпочитания за комуникация.

Ние също така събираме, използваме и споделяме Обобщени данни, като например статистически или демографски данни за някаква цел. Обобщените данни могат да бъдат извлечени от Вашите лични данни, но не се считат за лични данни по закон, тъй като тези данни не разкриват пряко или косвено Вашата самоличност. Например възможно е да обобщим Вашите Данни за употреба, за да изчислим процента на потребителите, осъществяващи достъп до конкретна функция на уеб сайта. Обаче, ако комбинираме или свържем Обобщени данни с Вашите лични данни, така че да могат пряко или косвено да Ви идентифицират, ние третираме комбинираните данни като лични данни, които ще се използват в съответствие с това известие за поверителност.

Ние не събираме каквито и да е Специални категории лични данни за Вас (това включва подробности относно Вашите расова или етническа принадлежност, религиозни или философски убеждения, сексуален живот, сексуална ориентация, политически възгледи, членство в синдикални организации, информация за здравословно състояние и генетични и биометрични данни). Нито събираме каквато и да е информация за наказателни присъди и престъпления.

Ако не предоставите лични данни

Когато е нужно да съберем лични данни по закон или съгласно условията на договор, който имаме с Вас, и Вие не предоставите тези данни при поискване, е възможно да не успеем да изпълним договора, който сме сключили или се опитваме да сключим с Вас (например да Ви предоставим стоки или услуги). В този случай може да се наложи да отменим продукт или услуга, която сме Ви предоставили, но ще Ви уведомим на момента, ако случаят е такъв.

3. Как се събират Вашите лични данни?

Ние използваме различни методи за събиране на данни от и за Вас, включително чрез:

 1. Директни взаимодействия.Възможно е да ни предоставите своите Данни за самоличност, Данни за контакт или Финансови данни, когато попълвате формуляри или си кореспондирате с нас по поща, телефон, имейл или по друг начин. Това включва личните данни, които предоставяте, когато:
  1. заявявате наши продукти или услуги;
  2. създавате акаунт в нашия уеб сайт;
  3. заявявате получаването на маркетингова информация;
  4. се записвате за състезание, промоция или анкета; или
  5. ни предоставяте някаква обратна връзка.
 2. Автоматизирани технологии или взаимодействия.Докато си взаимодействате с нашия уеб сайт, ние имаме право автоматично да събираме Технически данни за Вашето оборудване и за действията и моделите Ви на сърфиране. Ние събираме тези лични данни, като използваме бисквитки, регистрационни файлове на сървъра и други подобни технологии. Възможно е да получим и Технически данни за Вас, ако посетите други уеб сайтове, които използват нашите бисквитки. Вижте нашата политика за бисквитки за допълнителни подробности.
 3. Източници на трети лица или публично достъпни източници.Възможно е да получим лични данни за Вас от различни трети лица и публични източници, както е посочено:
  1. Технически данни от следните лица:
   1. доставчици на аналитични услуги, като например Google Анализ, Hotjar и GA Audiences;
   2. рекламни мрежи като Facebook Connect, Google DoubleClick, Digital Window, Facebook Custom Audience и AdRoll; и
   3. доставчици на информация за търсене, като например Google и Yahoo.
  2. Данни за контакт, Финансови данни и Данни за трансакции от доставчици на технически услуги, услуги за плащане и доставка, като например компания Hetras, базирана в ЕС, или Онлайн туристически агенти, като например Booking.com и Expedia.
  3. Данни за самоличност и Данни за контакт от публично достъпни източници
4. Как използваме Вашите лични данни?

Както easyHotel, така и Франчайзополучателите на easyHotel ще използват Вашите лични данни само когато законът позволява това. Най-често ние ще използваме Вашите лични данни в следните случаи:

 1. Когато ни е нужно, за да изпълним договора, който ще сключим или вече сме сключили с Вас.
 2. Когато е необходимо за нашите законни интереси (или тези на трети лица) и Вашите интереси и основни права нямат приоритет пред тези наши интереси.
 3. Когато е необходимо, за да спазим правно или регулаторно задължение.

Прегледайте таблицата по-долу, за да разберете повече за типовете правни основания, на които се осланяме при обработването на Вашите лични данни.

Като цяло ние не се основаваме на съгласието като правно основание за обработването на Вашите данни, освен във връзка с изпращането на съобщения за директен маркетинг на трети лица до Вас чрез имейли или текстови съобщения. Разполагате с правото да оттеглите съгласието за маркетинг във всеки момент, като се свържете с нас.

Цели, за които ще използваме Вашите лични данни

Ние сме изложили по-долу в табличен формат описание на всички начини, по които планираме да използваме Вашите лични данни, и на кои правни основания се осланяме за това. Също така сме идентифицирали нашите законни интереси, където е уместно.  Това се прилага и за данните, предадени на Франчайзополучателите на easyHotel.

Обърнете внимание, че е възможно да обработваме Вашите лични данни на повече от едно правно основание в зависимост от конкретната цел, за която използваме Вашите данни. Свържете се с нас, ако се нуждаете от подробности относно конкретното правно основание, на което се осланяме за обработването на Вашите лични данни, когато в таблицата по-долу са изложени повече от едно основания.

Цел/Дейност

Тип на данните

Правно основание за обработването, включително основанието на законния интерес

За да Ви регистрираме като нов клиент

(а) Данни за самоличност

(б) Данни за контакт

Изпълнение на договор с Вас

За да обработим и изпълним Ваша поръчка, включително:

(а) Да управляваме плащания, такси и тарифи

(б) Да събираме и възстановяваме суми, които ни се дължат

(а) Данни за самоличност

(б) Данни за контакт

(в) Финансови данни

(г) Данни за трансакции

(д) Данни за маркетинг и комуникации

(а) Изпълнение на договор с Вас

(б) Необходими за нашите законни интереси (за събиране на дългове, които ни се дължат)

За управление на нашето взаимоотношение с Вас, което включва:

(а) Да Ви уведомяваме за промени в нашите условия или политиката ни за поверителност

(б) Да Ви приканваме да оставите отзив или да попълните анкета

(а) Данни за самоличност

(б) Данни за контакт

(в) Данни за профил

(г) Данни за маркетинг и комуникации

(а) Изпълнение на договор с Вас

(б) Необходими, за да спазим правно задължение

(в) Необходими за нашите законни интереси (за да поддържаме нашите записи актуализирани и да проучваме как клиентите използват нашите продукти/услуги)

За да администрираме и защитаваме нашия бизнес и този уеб сайт (включително отстраняване на неизправности, анализи на данни, тестване, системна поддръжка, техническо обслужване, отчитане и хостинг на данни)

(а) Данни за самоличност

(б) Данни за контакт

(в) Технически данни

(а) Необходими за нашите законни интереси (за извършване на нашата бизнес дейност, за предоставяне на административни и ИТ услуги, за защита на мрежата, за предотвратяване на измами и в контекста на реализиране на бизнес реорганизация или преструктуриране на групата)

(б) Необходими, за да спазим правно задължение

Да Ви предоставяме подходящо съдържание и реклами на уеб сайта и да измерваме или разбираме ефективността на рекламите, които Ви предлагаме

(а) Данни за самоличност

(б) Данни за контакт

(в) Данни за профил

(г) Данни за употреба

(д) Данни за маркетинг и комуникации

(е) Технически данни

Необходими за нашите законни интереси (да проучваме как клиентите използват нашите продукти/услуги, да ги развиваме, да разрастваме бизнеса си и да формираме своята маркетингова стратегия)

Да използваме анализи на данни, да подобряваме уеб сайта, продуктите/услугите, маркетинга, взаимоотношенията с клиентите и преживяването им

(а) Технически данни

(б) Данни за употреба

Необходими за нашите законни интереси (да дефинираме типове клиенти за нашите продукти и услуги, да поддържаме своя уеб сайт актуализиран и уместен, да развиваме бизнеса си и да формираме своята маркетингова стратегия)

Да Ви отправяме предложения и препоръки за стоки или услуги, които могат да представляват интерес за Вас

(а) Данни за самоличност

(б) Данни за контакт

(в) Технически данни

(г) Данни за употреба

(д) Данни за профил

Необходими за нашите законни интереси (да развиваме своите продукти/услуги и да разрастваме бизнеса си)

Маркетинг

Стремим се да Ви предоставим възможности за избор относно използването на определени лични данни, особено по отношение на маркетинга и рекламата. Създадохме следните механизми за контрол на личните данни:

Промоционални оферти от нас

Имаме право да използваме Вашите Данни за самоличност, Данни за контакт, Технически данни, Данни за употреба и Данни за профил, за да формираме становище какво е възможно да искате, от какво може да се нуждаете или какво може да Ви заинтересува. Ето как решаваме кои продукти, услуги и оферти може да са подходящи за Вас (наричаме това маркетинг).

Ще получавате маркетингови съобщения от нас, ако сте поискали информация от нас, ако сте закупили стоки или услуги от нас или ако сте ни предоставили Вашите данни, когато сте участвали в конкурс или сте се регистрирали за промоция, и ако не сте се отписали от получаването на тази маркетингова информация, като преценката е за всеки отделен случай.

Маркетинг на трети лица

Ще получим Вашето изрично съгласие за записване, преди да споделим личните Ви данни с която и да е компания извън easyHotel или Франчайзополучателите на easyHotel за маркетингови цели.

Отписване

Можете да поискате от нас или от трети лица преустановяването на изпращането на маркетингови съобщения във всеки момент, като последвате връзките за отписване във всяко маркетингово съобщение, изпратено до Вас, или като се свържете с нас по всяко време.

Когато се отпишете от получаването на тези маркетингови съобщения, това няма да важи за лични данни, предоставени ни в резултат на покупка на продукт/услуга, регистрация на гаранция, използване на продукт/услуга или други трансакции.

Бисквитки

Можете да настроите браузъра си да отказва всички или някои бисквитки на браузъра или да Ви предупреждава, когато уеб сайтовете задават или осъществяват достъп до бисквитки. Ако деактивирате или откажете бисквитките, имайте предвид, че някои части от този уеб сайт може да станат недостъпни или да не функционират правилно. За повече информация относно бисквитките, които използваме, вижте нашата политика за бисквитки.

Промяна на целта

Ние ще използваме Вашите лични данни само за целите, за които сме ги събрали, освен ако имаме основателна причина да считаме, че трябва да ги използваме по друга причина и тази причина е съвместима с първоначалната цел. Ако искате да получите обяснение за това как обработването за новата цел е съвместимо с първоначалната цел, се свържете с нас.

Ако трябва да използваме Вашите лични данни с несвързана цел, ние ще Ви уведомим и ще обясним правното основание, което ни позволява да направим това.

Обърнете внимание, че имаме право да обработваме личните Ви данни без ваше знание или съгласие в съответствие с горните правила, когато това се изисква или разрешава от закона.

5. Разкриване на Вашите лични данни

Може да се наложи да споделим Вашите лични данни с лицата, посочени по-долу, за целите, изложени в таблицата в параграф 4 по-горе.

 1. Франчайзополучателите на easyHotel, както е посочено в Речника в Раздел 10 от настоящата Политика за поверителност.
 2. Външни трети лица, както е посочено в Речника в Раздел 10 от настоящата Политика за поверителност.
 3. Трети лица, на които е възможно да изберем да продадем/прехвърлим или с които може да решим да слеем части от нашия бизнес или нашите активи. Алтернативно е възможно да придобием други бизнеси или да се слеем с тях. Ако нашата дейност се промени, новите собственици могат да използват личните Ви данни по същия начин, както е посочено в това известие за поверителност.

Ние изискваме от всички трети лица да спазват сигурността на Вашите лични данни и да ги третират в съответствие със закона. Не разрешаваме на нашите доставчици на услуги, явяващи се трети лица, да използват Вашите лични данни за свои собствени цели и им позволяваме да обработват Вашите лични данни само за определени цели и в съответствие с нашите указания.

6. Международно предаване

Ние споделяме Вашите лични данни с Франчайзополучатели на easyHotel. Това може да включва предаване на данни извън Европейската икономическа зона (ЕИЗ).

Всеки път, когато предаваме Вашите лични данни извън ЕИЗ, ние гарантираме, че им се предоставя подобна степен на защита, като гарантираме прилагането на поне една от следните предпазни мерки:

 1. Ще прехвърляме Вашите лични данни само в държави, за които Европейската комисия счита, че осигуряват адекватно ниво на защита на личните данни. За допълнителни подробности вижте следния източник на информация на Европейската комисия: Адекватност на защитата на личните данни в страни извън ЕС.
 2. Когато използваме определени доставчици на услуги, можем да използваме конкретни договори, одобрени от Европейската комисия, които предоставят на личните данни същата защита като осигурената в Европа. За допълнителни подробности вижте следния източник на информация на Европейската комисия: Стандартни договори за предаване на лични данни на трети държави.
 3. Когато използваме доставчици, базирани в САЩ, можем да им предадем данни, ако те са част от Щита за личните данни, който изисква от тях да предоставят подобна защита на личните данни, споделяни между Европа и САЩ. За допълнителни подробности вижте следния източник на информация на Европейската комисия: Щит за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ.

Моля, свържете се нас, ако искате допълнителна информация за конкретния механизъм, използван от нас при предаването на Вашите лични данни извън ЕИЗ.

7. Сигурност на данните

Въведохме подходящи мерки за сигурност, за да предотвратяваме случайна загуба, използване, неразрешен достъп до, промяна или разкриване на Вашите лични данни. В допълнение ограничаваме достъпа до Вашите лични данни до тези служители, представители, изпълнители и други трети лица, за които е налице "необходимост да се знае" от бизнес гледна точка. Те ще обработват Вашите лични данни само съгласно нашите указания и ще се подчиняват на задължение за запазване на поверителността.

Ние въведохме процедури за справяне с всяко предполагаемо нарушение на сигурността на личните данни и ще уведомяваме Вас и всеки компетентен регулатор за дадено нарушение, когато сме задължени по закон да направим това.

8. Запазване на данни

Колко дълго ще използвате моите лични данни?

Ще пазим Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да се изпълнят целите, за които сме ги събрали, включително за целите на спазването на законови, счетоводни или отчетни изисквания.

За да определим подходящия период на запазване на личните данни, ние отчитаме количеството, естеството и чувствителността на личните данни, потенциалния риск от вреди от неразрешено използване или разкриване на Вашите лични данни, целите, за които обработваме Вашите лични данни, и дали можем да постигнем тези цели чрез други средства, както и приложимите законови изисквания.

9. Вашите законоустановени права

При определени обстоятелства имате права по законите за защита на данните, свързани с Вашите лични данни. Вижте раздел 10 от настоящата Политика за поверителност, за да научите повече за тези права:

 1. Да поискате достъп до Вашите лични данни
 2. Да поискате коригиране на Вашите лични данни
 3. Да поискате изтриване на Вашите лични данни
 4. Да възразите срещу обработването на Вашите лични данни
 5. Да поискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни
 6. Да поискате прехвърляне (преносимост) на Вашите лични данни
 7. Право на оттегляне на съгласие

Ако искате да упражните някои от правата, изложени по-горе, се свържете с нас.

Обикновено не се изискват такси

Няма да плащате такса за достъп до личните Ви данни (или за упражняване на някое от другите права). Въпреки това имаме право да наложим разумна такса, ако искането Ви е явно неоснователно, повтарящо се или прекомерно. Алтернативно имаме право да откажем да изпълним искането Ви при следните обстоятелства.

От какво може да се нуждаем от вас

Възможно е да се наложи да поискаме от Вас конкретна информация, за да ни помогнете да потвърдим самоличността Ви и да гарантираме Вашето право на достъп до Вашите лични данни (или за да упражните някое от другите Ви права). Това е мярка за сигурност, която гарантира, че личните данни не се разкриват на никое лице, което няма право да ги получи. Също така може да се свържем с Вас, за да Ви поискаме допълнителна информация във връзка с Вашето искане с цел ускоряване на отговора от наша страна.

Срок за отговор

Ние се опитваме да отговаряме на всички правомерни искания в рамките на един месец. Понякога е възможно отговорът да отнеме повече от месец, ако искането е особено сложно или ако сте направили няколко искания. В този случай ние ще Ви уведомим и ще Ви държим в течение на процеса.

10. Речник

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Правен интерес означава интересът на нашия бизнес за осъществяването и управлението на нашата дейност, за да можем да Ви предоставяме най-добрата услуга/продукт и най-доброто и най-защитено преживяване. Уверяваме, че разглеждаме и балансираме всяко потенциално въздействие върху Вас (положително и отрицателно) и Вашите права, преди да обработим личните Ви данни за нашите законни интереси. Ние не използваме Вашите лични данни за дейности, при които въздействието върху Вас има приоритет пред тези наши интереси (освен ако нямаме Вашето съгласие или ако законът изисква от нас или ни разрешава това). Можете да получите допълнителна информация за начина, по който оценяваме законните си интереси спрямо всяко потенциално въздействие върху Вас по отношение на конкретни дейности, като се свържете с нас

Изпълнение на договор означава обработване на Вашите данни, когато това е необходимо за изпълнение на договор, по който сте страна, или за предприемане на стъпки по Ваше желание преди сключването на такъв договор.

Спазване на законово или регулаторно задължение означава обработване на личните Ви данни, когато това е необходимо за спазване на законови или регулаторни задължения, на които се подчиняваме.

ТРЕТИ ЛИЦА

Франчайзополучатели на easyHotel

Франчайзополучателите на easyHotel са независими обработващи лични данни лица, които са посочени по-долу, и предоставят услугите, посочени в Параграф 4 (по-горе).

Държава

Франчайзополучател

Белгия

 Danzep Hotels BV

България

 e.Hotel JSC

Германия

i.gen Hotels GmBH

Nane Ltd

Унгария

 MedScan KFT

Нидерландия

  Danzep Hotels BV

Швейцария

 easyHotel Schweiz AG

ОАЕ

 Istithamer Budget Hotels FZE

Al Shafar Budget Hotels FZE

Обединено кралство

Splendid Hotels

Eclipse Hotels Group

Demipower Limited

Parcotel Ltd

Danzep Hotels BV

Belfast Hotel Group Limited

Външни трети лица

 1. Доставчици на услуги, действащи като обработващи лични данни, базирани в Дания, САЩ и Обединеното кралство, които предоставят ИТ услуги, услуги за системно администриране, услуги за обработка на плащания и карти и услуги за съхранение на данни.
 2. Професионални консултанти, действащи като обработващи лични данни или съвместни администратори, включително адвокати, банкери, одитори и застрахователи, базирани в Обединеното кралство, които предоставят консултантски, банкови, правни, застрахователни и счетоводни услуги.
 3. Британската приходна и митническа агенция, регулаторни и други органи, действащи като обработващи лични данни или съвместни администратори, базирани в Обединеното кралство, които изискват отчитане на дейностите по обработване при определени обстоятелства.

ВАШИТЕ ЗАКОНОУСТАНОВЕНИ ПРАВА

Разполагате с правото да:

Поискате достъп до Вашите лични данни (известно като "искане за достъп на субект на данни"). Това Ви позволява да получите копие на личните данни, с които разполагаме за Вас, и да проверявате дали ги обработваме законосъобразно.

Поискате коригиране на личните данни, с които разполагаме за Вас. Това Ви позволява да коригирате всякакви непълни или неточни данни, с които разполагаме за Вас, макар че е възможно да трябва да потвърдим точността на новите данни, които ни предоставяте.

Поискате изтриване на Вашите лични данни. Това Ви позволява да поискате от нас да изтрием или премахнем личните данни, когато нямаме основателна причина да продължим да ги обработваме. Освен това имате право да поискате от нас да изтрием или премахнем Вашите лични данни, когато успешно сте упражнили правото си да възразите срещу обработването (вижте по-долу), когато е възможно да сме обработили Вашата информация незаконосъобразно или когато от нас се изисква се изисква да изтрием Вашите лични данни, за да спазим местните закони. Обърнете внимание обаче, че невинаги ще можем да изпълним искането Ви за изтриване поради конкретни правни причини, които ще Ви бъдат съобщавани, ако е приложимо, към момента на Вашето искане.

Възразите срещу обработването на Вашите лични данни, когато се основаваме на законен интерес (или на законен интерес на трето лице) и има нещо, свързано с Вашата конкретна ситуация, заради което искате да възразите срещу обработването на това основание, тъй като чувствате, че то влияе върху Вашите основни права и свободи. Също така имате право да възразите, когато обработваме Вашите лични данни за целите на директния маркетинг. В някои случаи можем да Ви докажем, че имаме убедителни легитимни основания да обработваме информацията Ви, които имат приоритет пред Вашите права и свободи.

Поискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни. Това Ви позволява да поискате от нас да преустановим обработването на Вашите лични данни в следните случаи: а) ако искате да установим точността на данните; б) когато използването на данните от наша страна е незаконосъобразно, но не искате да изтриваме данните; в) когато имате необходимост да съхраним данните, дори ако вече не се нуждаем от тях, тъй като трябва да установите, упражните или защитите правни претенции; или г) сте се възразили на използването на Вашите данни от наша страна, но трябва да проверим дали разполагаме с легитимни основания, които имат приоритет за използването им.

Поискате прехвърлянето на Вашите лични данни към Вас или трето лице. Ние ще предоставим на Вас или на трето лице по Ваш избор Вашите личните Ви данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Обърнете внимание, че това право се прилага само за автоматизирана информация, за която първоначално сте ни представили съгласие да използваме, или когато сме използвали информацията за изпълнение на договор с Вас.

Оттеглите съгласието по всяко време, когато се основаваме на съгласието за обработване на Вашите лични данни. Това обаче не засяга законосъобразността на каквото и да е обработване, извършвано преди оттеглянето на Вашето съгласие. Ако оттеглите своето съгласие, е възможно да не можем да Ви предоставим определени продукти или услуги. Ние ще Ви информираме, ако това е случаят, в момента на оттеглянето на Вашето съгласие.

11. Политика за поверителност за кандидати

Ако кандидатствате за работа при нас (като служител, работник или изпълнител), прочетете нашата Политика за поверителност за кандидати. Тя Ви информира как и защо ще се използват Вашите лични данни, а именно – за целите на процеса на подбор на кандидати, и за колко време обикновено се пазят тези данни.