Welkom bij de privacyverklaring van EasyHotel.

EasyHotel respecteert uw privacy en zet zich in voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring vertelt u hoe wij  voor uw persoonsgegevens zorgen wanneer u onze website bezoekt (ongeacht vanwaar u deze bezoekt) en over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.

Deze privacyverklaring wordt verstrekt in een gelaagde indeling, zodat u door kunt klikken naar de specifieke gebieden die hieronder worden beschreven.  Gebruik ook de woordenlijst om de betekenis te begrijpen van enkele van de termen die in deze privacyverklaring worden gebruikt.

1. Belangrijke informatie en wie we zijn

Doel van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is bedoeld om u informatie te geven over hoe EasyHotel uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt door uw gebruik van deze website, inclusief alle gegevens die u via deze website verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief of een product of service koopt.

Deze website is niet bedoeld voor kinderen en we verzamelen niet bewust gegevens over kinderen.

Het is belangrijk dat u dezeprivacyverklaring samen leest met elke ander privacyverklaring of kennisgeving van eerlijke verwerking die we bij specifieke gelegenheden kunnen verstrekken wanneer wij persoonsgegevens over u verzamelen of verwerken, zodat u volledig weet hoe en waarom wij uw gegevens gebruiken. Deze privacyverklaring vormt een aanvulling op de andere kennisgevingen en is niet bedoeld om deze op te heffen.

Beheerder

easyHotel UK Limited is de beheerder en verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens (in deze privacyverklaring gezamenlijk "easyHotel", "wij", "ons" of "onze" genoemd).

easyHotel kan uw persoonsgegevens als onafhankelijke beheerders doorgeven aan easyHotel-franchisenemers, indien dit nodig is om uw boeking te vergemakkelijken. easyHotel-franchisenemers beheren uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring en de gegevens van de easyHotel-franchisenemer vindt u hieronder. easyHotel UK Limited is de beheerder die verantwoordelijk is voor deze website.

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die verantwoordelijk is voor het toezicht op vragen met betrekking tot deze privacyverklaring. Als u vragen hebt over deze privacyverklaring, inclusief verzoeken om uw wettelijke rechten uit te oefenen, neem dan contact op met de functionaris voor gegevensbescherming via de onderstaande gegevens.

Contactgegevens

Onze volledige gegevens zijn:

Volledige naam van de rechtspersoon: easyHotel UK Limited

Titel: Functionaris voor gegevensbescherming

E-mailadres: sars@easyhotel.com

Postadres: 80 Old St, London EC1V 9AZ

Houd er rekening mee dat de SARS-mailbox beperkt is tot alleen gegevensbeschermingsverzoeken.  Correspondentie met betrekking tot andere zaken zal niet worden beantwoord en zal niet worden doorgestuurd, dus gebruik in plaats daarvan ons contactformulier.

U hebt het recht om op elk moment een klacht in te dienen bij de Information Commissioner's Office (ICO), de toezichthoudende autoriteit van het VK voor problemen met gegevensbescherming (www.ico.org.uk). We zouden echter waarderen als u ons eerst de kans zou geven om uw problemen te behandelen voordat u de ICO benadert, dus neem in eerste instantie contact met ons op.

Wijzigingen in de privacyverklaring en uw plicht om ons op de hoogte te brengen van wijzigingen

easyHotel kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken om te voldoen aan wijzigingen in onze leveranciers of wijzigingen in de wetgeving.

Het is belangrijk dat de persoonsgegevens die we over u bijhouden correct en actueel zijn. Houd ons op de hoogte als uw persoonlijke gegevens veranderen tijdens uw relatie met ons.

Links van derden

De website kan links naar websites van derden, plug-ins en applicaties bevatten. Als u op die links klikt of deze verbindingen activeert, kunnen derden gegevens over u verzamelen of delen. We hebben geen controle over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Wanneer u de website verlaat, raden we u aan de privacyverklaring van elke website die u bezoekt te lezen.

easyHotel-franchisenemers mogen geen gegevens gebruiken die door easyHotel aan hen zijn overgedragen anders dan zoals uiteengezet in deze privacyverklaring, maar deze privacyverklaring is niet van toepassing op gegevens die rechtstreeks worden verzameld door easyHotel-franchisenemers via websites van derden buiten de controle van easyHotel.  In dit geval raden we u aan de privacyverklaring van de website van derden te lezen.

2. De gegevens die we over u verzamelen

Persoonsgegevens betekent alle informatie over een persoon waardoor die persoon kan worden geïdentificeerd. Het omvat geen gegevens waarvan de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens).

We kunnen verschillende soorten persoonsgegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen en we hebben ze als volgt gegroepeerd:

 1. Identiteitsgegevens omvat voornaam, meisjesnaam, achternaam, gebruikersnaam of soortgelijke identificatie, burgerlijke staat, titel, geboortedatum en geslacht.
 2. Contactgegevens omvat factuuradres, afleveradres, e-mailadres en telefoonnummers.
 3. Financiële gegevens omvat betaalkaartgegevens.
 4. Transactiegegevens omvatten details over betalingen van en naar u en andere details van goederen die u bij ons hebt gekocht.
 5. Technische gegevens omvatten IP-adres, uw inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling en locatie, browserplug-in-typen en -versies, besturingssysteem en platform en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot de website.
 6. Profielgegevens omvatten uw gebruikersnaam en wachtwoord, aankopen of bestellingen door u, uw interesses, voorkeuren, feedback en antwoorden op enquêtes.
 7. Gebruiksgegevens omvatten informatie over hoe u onze website, producten en diensten gebruikt.
 8. Marketing- en communicatiegegevens omvatten uw voorkeuren bij het ontvangen van marketing van ons en onze externe partijen en uw communicatievoorkeuren.

We verzamelen, gebruiken en delen ook Samengevoegde gegevens zoals statistische of demografische gegevens voor welk doel dan ook. Samengevoegde gegevens kunnen worden afgeleid van uw persoonsgegevens, maar worden wettelijk niet als persoonsgegevens beschouwd omdat deze gegevens uw identiteit niet direct of indirect prijsgeven. We kunnen bijvoorbeeld uw gebruiksgegevens samenvoegen om het percentage gebruikers te berekenen dat toegang heeft tot een specifieke websitefunctie of specifieke goederen aanschaft. Als we echter Samengevoegde gegevens combineren met uw persoonsgegevens zodat deze u direct of indirect kunnen identificeren, behandelen we de samengevoegde gegevens als persoonsgegevens die worden gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring.

We verzamelen geen Bijzondere persoonsgegevens over u (dit omvat details over uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, vakbondslidmaatschap, informatie over uw gezondheid en genetische en biometrische gegevens). We verzamelen ook geen informatie over strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen.

Als u geen persoonsgegevens verstrekt

Indien we door de wet verplicht worden om persoonsgegevens te verzamelen, of op basis van een contract dat we met u hebben en u die gegevens niet verstrekt wanneer daarom wordt gevraagd, zijn we mogelijk niet in staat het contract dat we hebben of proberen met u aan te gaan (bijvoorbeeld om u goederen of diensten te leveren) uit te voeren. In dit geval moeten we mogelijk een product of service annuleren die u bij ons heeft, maar we zullen u op de hoogte stellen als dit op dat moment het geval is.

3. Hoe worden uw persoonsgegevens verzameld?

We gebruiken verschillende methoden om gegevens van en over u te verzamelen, waaronder:

 1. Directe interacties.U kunt ons uw identiteit-, contact-, profiel- en financiële gegevens verstrekken door formulieren in te vullen of per post, telefoon, e-mail of anderszins met ons te corresponderen. Dit omvat persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u:
  1. zich aanmeldt voor onze producten of diensten;
  2. een account op onze website creëert;
  3. vraagt om marketing naar u te sturen;
  4. aan een wedstrijd, promotie of enquête deelneemt; of
  5. ons feedback geeft.
 2. Geautomatiseerde technologieën of interacties.Tijdens uw interactie met onze website kunnen we automatisch technische gegevens verzamelen over uw apparatuur, surfgedrag en -patronen. Wij verzamelen deze persoonlijke gegevens door cookies, serverlogs en andere vergelijkbare technologieën te gebruiken. We kunnen ook technische gegevens over u ontvangen als u andere websites bezoekt die onze cookies gebruiken. Raadpleeg onze cookieverklaring  voor meer informatie.
 3. Derden of publiek beschikbare bronnen.We kunnen persoonsgegevens over u ontvangen van verschillende externe partijen en openbare bronnen, zoals hieronder uiteengezet:
  1. Technische gegevens van de volgende partijen:
   1. analyseverstrekkers zoals Google Analytics, Hotjar en GA Audiences;
   2. advertentienetwerken zoals Facebook Connect, Google DoubleClick, Digital Window, Facebook Custom Audience en AdRoll; en
   3. zoekinformatieverstrekkers, zoals Google en Yahoo.
  2. Contact-, financiële en transactiegegevens van leveranciers van technische, betalings- en bezorgingsdiensten zoals Hetras binnen de EU, of online reisagenten zoals Booking.com en Expedia.

Identiteit- en contactgegevens van openbaar beschikbare bronnen.

4. Hoe we uw persoonsgegevens gebruiken

Zowel easyHotel als easyHotel-franchisenemers zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken als de wet ons dat toestaat. Meestal zullen we uw persoonsgegevens gebruiken in de volgende omstandigheden:

 1. Wanneer we het contract moeten uitvoeren dat we met u hebben afgesloten of gaan afsluiten.
 2. Waar dit noodzakelijk is voor onze legitieme belangen (of die van een derde) en uw belangen en fundamentele rechten niet boven die belangen prevaleren.
 3. Waar we moeten voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting.

Raadpleeg de onderstaande tabel voor meer informatie over de soorten rechtsgrondslag die we zullen gebruiken om uw persoonsgegevens te verwerken.

Over het algemeen gebruiken we toestemming niet als rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens anders dan met betrekking tot het verzenden van externe directmarketing-communicatie aan u via e-mail. U hebt het recht om de toestemming voor marketing op elk gewenst moment in te trekken door contact met ons op te nemen.

Doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens zullen gebruiken

We hebben hieronder in een tabel een beschrijving gegeven van alle manieren waarop we van plan zijn om uw persoonlijke gegevens te gebruiken en van welke rechtsgrondslagen we afhankelijk zijn om dit te doen. We hebben ook geïdentificeerd wat onze legitieme belangen zijn, waar toepasselijk.  Dit geldt ook voor gegevens die worden doorgegeven aan easyHotel-franchisenemers.

Houd er rekening mee dat we uw persoonsgegevens voor meer dan één rechtsgrond kunnen verwerken, afhankelijk van het specifieke doel waarvoor wij uw gegevens gebruiken. Neem contact met ons op als u meer informatie nodig hebt over de specifieke rechtsgrond die wordt gebruikt om uw persoonsgegevens te verwerken wanneer meer dan één reden is beschreven in de onderstaande tabel.

Doel/activiteit

Type gegevens

Rechtsgrondslag voor verwerking, inclusief grondslag van legitiem belang

Om u als nieuwe klant te registreren

(a) Identiteit

(b) Contact

Uitvoering van een contract met u

Om uw bestelling te verwerken en af ​​te leveren, inclusief:

(a) Het beheren van betalingen, vergoedingen en kosten

(b) Het verzamelen en innen van geld dat aan ons is verschuldigd

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Financieel

(d) Transactie

(e) Marketing en communicatie

(a) Uitvoering van een contract met u

(b) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om schulden te innen die aan ons verschuldigd zijn)

Om onze relatie met u te beheren, waaronder:

(a) U op de hoogte te brengen van wijzigingen in onze voorwaarden of privacybeleid

(b) U te vragen een beoordeling achter te laten of een vragenlijst in te vullen

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Profiel

(d) Marketing en communicatie

(a) Uitvoering van een contract met u

(b) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting

(c) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om onze gegevens actueel te houden en om te bestuderen hoe klanten onze producten/diensten gebruiken)

Om ons bedrijf en de website te beheren (inclusief probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en hosten van gegevens)

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Technisch

(a) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (voor onze bedrijfsactiviteiten, levering van administratie en IT-diensten, netwerkbeveiliging, om fraude te voorkomen en in de context van een bedrijfsreorganisatie of een groepsherstructurering)

(b) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting

Om relevante website-inhoud en advertenties aan u te leveren en de efficiëntie van de advertenties die wij aan u leveren te meten of te begrijpen

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Profiel

(d) Gebruik

(e) Marketing en communicatie

(f) Technisch

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om te bestuderen hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, om ons bedrijf te laten groeien, om nieuwe klanten te vinden en om onze marketingstrategie te informeren)

Om gegevensanalyse te gebruiken om de website, producten/diensten, marketing, klantrelaties en ervaringen te verbeteren

(a) Technisch

(b) Gebruik

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om soorten klanten voor onze producten en diensten te definiëren, om onze website actueel en relevant te houden, om ons bedrijf te ontwikkelen en om onze marketingstrategie te informeren)

Om u suggesties en aanbevelingen te doen over goederen of diensten die voor u van belang kunnen zijn

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Technisch

(d) Gebruik

(e) Profiel

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om onze producten/diensten te ontwikkelen en ons bedrijf te laten groeien)

Marketing

We streven ernaar om u keuzes te bieden met betrekking tot een bepaald gebruik van persoonsgegevens, met name rond marketing en reclame. We hebben de volgende besturingsmechanismen voor persoonsgegevens ingesteld:

Promotionele aanbiedingen van ons

We kunnen uw identiteit-, contact-, technische, transactie-, profiel- en gebruiksgegevens gebruiken om een ​​beeld te vormen van wat wij denken dat u wilt of nodig hebt, of wat mogelijk voor u interessant zou kunnen zijn. Op deze manier bepalen we welke producten, diensten en aanbiedingen relevant voor u kunnen zijn (we noemen dit marketing).

U ontvangt marketingcommunicatie van ons als u bij ons informatie hebt opgevraagd of diensten bij ons hebt gekocht of als u ons uw gegevens hebt verstrekt toen u deelnam aan een wedstrijd of zich registreerde voor een promotie en u zich in elk geval niet heeft afgemeld om die marketing te ontvangen.

Marketing van derden

We zullen uw uitdrukkelijke optionele toestemming verkrijgen voordat we uw persoonsgegevens delen met een bedrijf voor marketingdoeleinden.

Afmelden

U kunt ons of derden op elk moment vragen om te stoppen met het verzenden van marketingberichten door de afmeldlinks te volgen in elk marketingbericht dat u wordt toegestuurd of door op elk gewenst moment contact met ons op te nemen.

Als u ervoor kiest om deze marketingberichten niet te ontvangen, is dit niet van toepassing op persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt als gevolg van een aankoop van een product/dienst, garantieregistratie, product/dienstervaring of andere transacties.

Cookies

U kunt uw browser instellen om alle of sommige browsercookies te weigeren, of om u te waarschuwen wanneer websites cookies plaatsen of openen. Als u cookies uitschakelt of weigert, houd er dan rekening mee dat sommige delen van deze website ontoegankelijk kunnen worden of niet goed kunnen functioneren. Raadpleeg onze cookieverklaring voor meer informatie over de cookies die we gebruiken.

Wijziging van doeleinden

We zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor we deze hebben verzameld, tenzij we redelijkerwijs vinden dat we deze om een ​​andere reden moeten gebruiken en dat de reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Als u uitleg wilt krijgen over hoe de verwerking voor het nieuwe doel compatibel is met het oorspronkelijke doel, neemt u dan contact met ons op.

Als we uw persoonsgegevens moeten gebruiken voor een niet-gerelateerd doel, zullen we u hiervan op de hoogte stellen en zullen we de rechtsgrondslag toelichten die ons daartoe in staat stelt.

Houd er rekening mee dat we uw persoonsgegevens kunnen verwerken zonder uw medeweten of toestemming, in overeenstemming met de bovenstaande regels, waar dit wettelijk vereist of toegestaan ​​is.

5. Openbaarmaking van uw persoonsgegevens

Mogelijk moeten we uw persoonsgegevens delen met de partijen die hieronder worden uiteengezet voor de doeleinden die zijn uiteengezet in de tabel in paragraaf 4 hierboven.

 1. easyHotel-franchisenemers zoals uiteengezet in de Woordenlijst in paragraaf 10 van deze privacyverklaring.
 2. Externe derden zoals uiteengezet in de Woordenlijst in paragraaf 10 van deze privacyverklaring.
 3. Derden aan wie we besluiten delen van ons bedrijf of onze activa te verkopen, over te dragen of samen te voegen. Anderzijds kunnen we andere bedrijven proberen te verwerven of met hen fuseren. Als er veranderingen in ons bedrijf plaatsvinden, kunnen de nieuwe eigenaren uw persoonsgegevens op dezelfde manier gebruiken als uiteengezet in deze privacyverklaring.

Wij eisen van alle derde partijen dat zij de veiligheid van uw persoonsgegevens respecteren en deze in overeenstemming met de wet behandelen. Wij staan ​​niet toe dat onze externe dienstverleners uw persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden gebruiken en staan ​​hen alleen toe uw persoonsgegevens te verwerken voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

6. Internationale overdracht

We delen uw persoonsgegevens met easyHotel-franchisenemers. Dit kan inhouden dat uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden overgedragen (EER).

Wanneer we uw persoonsgegevens buiten de EER overdragen, zorgen wij ervoor dat deze een vergelijkbare mate van bescherming genieten door ervoor te zorgen dat ten minste een van de volgende voorzorgsmaatregelen wordt geïmplementeerd:

 1. We zullen uw persoonsgegevens alleen doorgeven aan landen die doorde Europese Commissie geacht worden een passend niveau van bescherming van persoonsgegevens te bieden. Zie voor meer informatie Europese Commissie: Geschiktheid van de bescherming van persoonsgegevens in niet-EU-landen.
 2. Wanneer we bepaalde dienstverleners gebruiken, kunnen we specifieke contracten gebruiken die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie en die persoonsgegevens dezelfde bescherming bieden als in Europa. Zie voor meer informatie Europese Commissie: Modelcontracten voor de overdracht van persoonsgegevens aan derde landen.
 3. Wanneer we in de VS gevestigde leveranciers gebruiken, kunnen we gegevens aan hen overdragen als ze deel uitmaken van het Privacy Shield, wat vereist dat zij vergelijkbare bescherming bieden voor persoonsgegevens die worden gedeeld tussen Europa en de VS. Zie voor meer informatie Europese Commissie: EU-US Privacy Shield.

Neem contact met ons op als u meer informatie wilt over het specifieke mechanisme dat wij gebruiken bij het overdragen van uw persoonsgegevens buiten de EER.

7. Gegevensbeveiliging

We hebben passende veiligheidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan,  op een ongeoorloofde manier gebruikt of geopend, gewijzigd of openbaar gemaakt worden. Bovendien beperken we de toegang tot uw persoonsgegevens tot die werknemers, vertegenwoordigers, contractanten en andere derden die een zakelijke behoefte hebben om te weten. Zij zullen uw persoonsgegevens alleen in onze instructies verwerken en zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.

We hebben procedures ingesteld voor het omgaan met vermoedelijke inbreuken op persoonsgegevens en stellen u en elke toepasselijke regelgevende instantie op de hoogte van een schending als dit wettelijk verplicht is.

8. Bewaring van gegevens

Hoe lang gebruikt u mijn persoonsgegevens?

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen bewaren zolang als nodig is om de doelen te bereiken waarvoor we deze hebben verzameld, inclusief met het oog op het voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten.

Om de juiste bewaarperiode voor persoonsgegevens te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken en of we die doelen kunnen bereiken met andere middelen, en de toepasselijke wettelijke vereisten.

9. Uw wettelijke rechten

Onder bepaalde omstandigheden beschikt u over rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens onder gegevensbeschermingswetgeving. Raadpleeg sectie 10 van deze privacyverklaring voor meer informatie over deze rechten:

 1. Inzage in uw persoonsgegevens verzoeken
 2. Correctie van uw persoonsgegevens verzoeken
 3. Verwijdering van uw persoonsgegevens verzoeken
 4. Bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens
 5. Beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens verzoeken
 6. Overdracht van uw persoonsgegevens verzoeken
 7. Recht om toestemming in te trekken

Als u een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neemt u dan contact met ons op.

In principe is dit kostenvrij

U hoeft geen vergoeding te betalen voor toegang tot uw persoonlijke gegevens (of om andere rechten uit te oefenen). We kunnen echter een redelijke vergoeding in rekening brengen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of overdreven is. Als alternatief kunnen we onder deze omstandigheden weigeren om aan uw verzoek te voldoen.

Wat we van u nodig hebben

Mogelijk moeten we specifieke informatie van u vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens te waarborgen (of om uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een beveiligingsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens niet worden bekendgemaakt aan personen die er geen recht op hebben om het te ontvangen. We kunnen ook contact met u opnemen om u om verdere informatie te vragen met betrekking tot uw verzoek om onze reactie te versnellen.

Tijdslimiet om te reageren

We proberen binnen een maand op alle legitieme verzoeken te reageren. Af en toe kan het langer dan een maand duren als uw verzoek bijzonder complex is of als u een aantal verzoeken hebt gedaan. In dit geval zullen we u daarvan informeren en u op de hoogte houden.

10. Woordenlijst

RECHTSGRONDSLAG

Legitiem belang betekent het belang van ons bedrijf bij het uitvoeren en beheren van bedrijfsactiviteiten om u de beste dienst/product en de beste en meest veilige ervaring te kunnen bieden. We zorgen ervoor dat we alle mogelijke gevolgen voor u (zowel positief als negatief) en uw rechten in overweging nemen en afwegen voordat we uw persoonsgegevens verwerken voor onze legitieme belangen. We gebruiken uw persoonsgegevens niet voor activiteiten waarbij onze belangen niet afwegen tegen de impact op u (tenzij we uw toestemming hebben of anderszins wettelijk verplicht of vereist zijn). U kunt meer informatie krijgen over hoe wij onze legitieme belangen afwegen tegen mogelijke gevolgen voor u met betrekking tot specifieke activiteiten door contact met ons op te nemen

Uitvoering van contract betekent dat uw gegevens worden verwerkt wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een contract waarin u partij bent of om actie te ondernemen op uw verzoek voordat u een dergelijk contract aangaat.

Voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting betekent dat uw persoonsgegevens worden verwerkt wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting waaraan wij onderhevig zijn.

DERDEN

easyHotel-franchisenemers

Franchisenemers van easyHotel als onafhankelijke beheerders die hieronder worden vermeld en diensten verlenen zoals uiteengezet in paragraaf 4 (hierboven).

Land

Franchise

België

 Danzep Hotels BV

Bulgarije

 e.Hotel JSC

Duitsland

i.gen Hotels GmBH

Nane Ltd

Hongarije

 MedScan KFT

Nederland

  Danzep Hotels BV

Zwitserland

 easyHotel Schweiz AG

VAE

 Istithamer Budget Hotels FZE

Al Shafar Budget Hotels FZE

VK

Splendid Hotels

Eclipse Hotels Group

Demipower Limited

Parcotel Ltd

Danzep Hotels BV

Belfast Hotel Group Limited

Externe derden

 1. Dienstverleners die optreden als verwerkers in Denemarken, de VS en het VK die IT, systeembeheerdiensten, betalings- en kaartverwerkingsdiensten en gegevensopslag leveren.
 2. Professionele adviseurs die optreden als verwerkers of gezamenlijke beheerders, waaronder advocaten, bankiers, accountants en verzekeraars die in het VK zijn gevestigd en die advies, bank-, juridische, verzekerings- en boekhouddiensten verlenen.
 3. HM Revenue & Customs, toezichthouders en andere autoriteiten die optreden als verwerkers of gezamenlijke beheerders in het Verenigd Koninkrijk die in bepaalde omstandigheden rapportage van verwerkingsactiviteiten vereisen.

UW WETTELIJKE RECHTEN

U hebt recht op:

Toegang vragen aan uw persoonlijke gegevens (beter bekend als een "toegangsverzoek van een betrokkene"). Hiermee kunt u een kopie ontvangen van de persoonlijke gegevens die we over u bewaren en te controleren of we deze op rechtmatige wijze verwerken.

Verzoek om correctie van de persoonlijke gegevens die we over u bewaren. Hierdoor kunt u eventuele onvolledige of onjuiste gegevens die we over u hebben, corrigeren, hoewel we eventueel de juistheid moeten verifiëren van de nieuwe gegevens die u ons verstrekt.

Verzoek tot verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Dit stelt u in staat om ons te vragen om persoonlijke gegevens te verwijderen of te verwijderen als er geen goede reden is om deze verder te verwerken. U hebt ook het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens te verwijderen of te verwijderen wanneer u uw recht op bezwaar tegen verwerking hebt uitgeoefend (zie hieronder), waar we uw gegevens mogelijk onrechtmatig hebben verwerkt of waar we uw persoonlijke gegevens moeten wissen voldoen aan de lokale wetgeving. Houd er echter rekening mee dat we om specifieke juridische redenen niet altijd aan uw verzoek tot verwijdering kunnen voldoen, dat u op het moment van uw aanvraag wordt meegedeeld.

Bezwaar tegen verwerking van uw persoonsgegevens, waar we vertrouwen op een legitiem belang (of die van een derde) en er is iets aan uw specifieke situatie waardoor u bezwaar wilt maken tegen verwerking op deze grond omdat u vindt dat dit van invloed is op uw fundamentele rechten en vrijheden . U hebt ook het recht om bezwaar aan te tekenen waar wij uw persoonsgegevens verwerken voor direct marketingdoeleinden. In sommige gevallen kunnen we aantonen dat we dwingende legitieme redenen hebben om uw informatie te verwerken die uw rechten en vrijheden schendt.

Verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Dit stelt u in staat om ons te vragen de verwerking van uw persoonlijke gegevens in de volgende scenario's op te schorten: (a) als u wilt dat wij de nauwkeurigheid van de gegevens vaststellen; (b) wanneer ons gebruik van de gegevens onwettig is maar u niet wilt dat wij het wissen; (c) waar u ons nodig hebt om de gegevens te bewaren, zelfs als we deze niet langer nodig hebben om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of (d) u ​​bezwaar hebt gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens, maar we moeten verifiëren of we legitieme redenen hebben om deze te gebruiken.

Verzoek tot overdracht van uw persoonsgegevens aan u of aan een derde. Wij zullen aan u, of aan een derde die u hebt gekozen, uw persoonsgegevens verstrekken in een gestructureerd, veelgebruikt, machinaal leesbaar formaat. Houd er rekening mee dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde informatie die u aanvankelijk toestemming hebt gegeven voor ons om te gebruiken of waar we de informatie hebben gebruikt om een ​​contract met u te sluiten.

Intrekken van toestemming op elk gewenst moment, waar we vertrouwen op toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van verwerkingen die worden uitgevoerd voordat u uw toestemming intrekt. Als u uw toestemming intrekt, zijn we mogelijk niet in staat om bepaalde producten of diensten aan u te leveren. We zullen u adviseren als dit het geval is op het moment dat u uw toestemming intrekt.

11. Privacyverklaring voor sollicitanten

Als u solliciteert om voor ons te werken (als werknemer, aannemer of anderszins), lees dan onze Privacyverklaring voor sollicitanten. Het informeert u hoe en waarom uw persoonsgegevens zullen worden gebruikt, namelijk voor het doel van de werving, en hoe lang deze gewoonlijk zal worden bewaard.